Szolgáltatások

A Növénytermesztési Technológiák Osztály szakértőivel a munkagépeket energetikai, munkaminőségi szempontból vizsgáljuk, amelyek során valós szántóföldi körülmények között mérjük a gépek teljes üzemeltetési tartományában a teljesítmény- és nyomatékigényt. Helyszíni és laborvizsgálatok során a gépek munkaminőségét és veszteségeit is meghatározzuk. Precíziós rendszerekkel felszerelt gépkapcsolatoknál energetikai, munkaminőségi vizsgálatok mellett a műveleti pontosságot is meghatározzuk.

Az akkreditált vizsgálatok magukba foglalják a szilárd biomasszatüzelőanyagok analitikai vizsgálatát, tüzeléstechnikai paramétereinek vizsgálatát, a tüzelőberendezések szilárdrész emisszió, gázemisszió, és teljesítmény vizsgálatát, valamint ezen berendezések direkt és indirekt hatásfokának mérését. Ezen kívül végeznek pelletálási kísérleteket.

A NAIK MGI Mezőgazdasági Erőgépek Osztálya vállalja mezőgazdasági erőgépek laboratóriumi vizsgálatát, melynek során a NAIK MGI örvényáramú motorfékpadi, valamint teljesítményleadó tengelyen (TLT) keresztüli traktorfékezésre alkalmas mobil fékpadi berendezésével a telephelyen, illetve a mobil fékpad segítségével külső helyszínen is elvégezhető a motorok és erőgépek energetikai jellemzőinek vizsgálata.

Az Intézet rendelkezik egy pótkocsik haladás közbeni dinamikus igénybevételeit imitálni tudó körpályával, amelyen egy- és kéttengelyes járművek egyaránt vizsgálhatók. A műpályás fárasztóvizsgálat során a szerkezetet sűrített dinamikus hatásoknak vetjük alá, így gyorsabban juthatunk el olyan igénybevétel számhoz, amely szerkezeti meghibásodást eredményezhet. A fárasztóvizsgálat során ébredő szerkezeti hibák helye és mértéke értékes információt szolgáltat a konstruktőröknek.

A vizsgálat során a megadott sebességeknél beállítható granulátum adagoló tengely fordulatszámok mellett az időegység alatt kijuttatott granulátum mennyiségét 6000 g méréshatárú és 0,1 g mérési pontosságú mérleggel mérjük. A mért tömegadatok, valamint az egyes géptípusokhoz tartozó kerékméretek, és az egyes adagoló-berendezésekhez tartozó sorok száma alapján számítjuk ki az adott beállításhoz tartozó, egy hektárra vetített kiszórt mennyiséget kg-ban.

A méréstechnikai szolgáltatások közé tartozik egyedi mérőrendszerek tervezése és kialakítása mechanikai, energetikai mennyiségek villamos mérésére. Mezőgazdasági erő- és munkagépek szántóföldi és laboratóriumi vizsgálata. Tenzometrikus mérőbélyeges technológiával történő méréshez gépelemeken való egyedi mérőhelyek kialakítása és egyszerű elektronikus mérő, illetve irányító rendszerek fejlesztése. Ide tartozik még különböző mezőgazdasági technológiák mérése és vizsgálata, valamint mechanikai teljesítmény, villamos teljesítmény, és energetikai vizsgálatok végzése.

A mezőgép laboratóriumban különböző szántóföldi munkagépek, talajművelő gépek, gabona és szemenként vetőgépek vizsgálatait végezzük. Ezek a vizsgálatok kiterjednek a gépek munkaminőségi és energetikai jellemzőinak meghatározására. A munkaminőségi mutatók a talajművelő gépek estében a munkamélység, munkaszélesség, lazító vagy tömörítő, aprító és porhanyító hatás, talajegyengető, gyombekeverő és gyomirtó képesség. A vetőgépek esetében a szükséges tőtávolság, a sortávolság és a vetési mélység betartásának mértéke a munkaminőség meghatározója.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az 5 dm3-nél nagyobb névleges térfogatú tartállyal rendelkező növényvédelmi gépeket - a kutatási, vizsgálati, kísérleti vagy kiállítási célokat szolgáló növényvédelmi gépek kivételével - típusminősítési eljárás alá kell vetni a kereskedelmi forgalomba történő hozatal előtt. Növényvédelmi gépek kizárólag a NAIK MGI által lefolytatott típusminősítési eljárás alapján kiadott forgalomba hozatali engedély birtokában hozhatók kereskedelmi forgalomba Magyarországon.

A növényvédőgép vizsgálólaboratórium az Európai Mezőgazdasági Gépvizsgáló Intézetek Hálózata (ENTAM) által elfogadott módszer szerinti vizsgálatokat végez (akkreditált). A vizsgálatok egy komplex mérési sorozatot valósítanak meg, amely kiterjed a gépek szórásegyenletességének, szabványos kialakításának ellenőrzésére, mérő- és szabályzó berendezések pontosságának meghatározására. A teszt eredményeket magyar és angol nyelven megjelentetjük, amelyek minden ENTAM tagországban elfogadottak.

 

A növényvédő gépek üzemi vizsgálata során relatív fedettséget, fajlagos cseppszámot, és anyaglerakódást határozunk meg. A mért adatok ismeretében pontos képet kapunk a gépek munkaminőségéről. Ezáltal segítséget nyújtunk a gépek megfelelő, precíz beállításához, illetve szakszerű és hatékony üzemeltetéséhez, elősegítve az anyagtakarékos és környezetbarát növényvédelmet.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.